5. MČR klubů vozíčkářů ve stolním tenisu s mezinárodní účastí Jilemnice ve dnech 18. 9. – 19. 9. 2020

Pořadatel:  Turnaj pořádá KH EURO-CLUB HANDICAP z.s. Jilemnice

Datum konání:  18. – 19. září 2020

Místo konání:  Sportovní hala Jilemnice, Metyšova 102, 514 01 Jilemnice

Informace na: www.sport-jilemnice.cz/sportovni-hala/   

Ředitel turnaje:  Miloš Tesař, místopředseda KH EURO-CLUB HANDICAP z.s. Jilemnice

Čestný ředitel turnaje:   Ing. Věra Baloušová, předsedkyně KH EURO-CLUB HANDICAP z.s. Jilemnice

Hlavní pořadatel:    Ilona Tesařová, člen KH EURO-CLUB HANDICAP z.s. Jilemnice 

Informační servis:  Miloš Tesař, místopředseda KH EURO-CLUB HANDICAP z.s. Jilemnice

Uzávěrka přihlášek:   Nejpozději do 10. září 2020 na adresu:

Ilona Tesařová, Javorek 564, 514 01 Jilemnice,
e-mail: euroclub.handicap @seznam.cz, tel.: +420 603 937 565

Odhlášení:  Pokud se přihlášený hráč z vážných důvodů nemůže MČR klubů zúčastnit, bude o tom co nejdříve telefonicky informovat Miloše Tesaře.

Prezentace:  Pátek 18.září 2020  13.00-14.00 hod. ve Sportovní hale Jilemnice, Metyšova 102

Začátek turnaje:  Pátek 18.9. 2020 14.15 hod. – slavnostní zahájení.

Startovné:   Hráči 750,- Kč. Doprovod 750,- Kč. (pouze pro kvadru TT-1, TT-2 a hráče mladší 18 let) Ostatní doprovody 990,- Kč

Ubytování:  Zajistí pořadatel dle požadavků jednotlivých účastníků a konkrétní dohody v:

  1. Centrum bez bariér  Život bez bariér, Opolského 165, 50901 Nová Paka, telefon:  Věra Dejmková, Mgr., +420 727 952 639, email: vera.dejmkova@zbb.cz – omezený počet míst pro vozíčkáře, při rezervaci se hlaste jako turnaj MČR vozíčkářů stolní tenis přes Tesařovou Ilonu EURO-CLUB HANDICAP z .s. Jilemnice.
  2. RICO Vrchlabí – ubytovna s výtahem (cca 12 km od haly), dostatek parkovacích míst u objektu, ubytování hotelového typu a velmi kvalitní, adresa: Kpt. Jaroše 496, 543 01 Vrchlabí, telefon na recepci +420 734 150 322, email rico@felicity.cz, při rezervaci se hlaste jako turnaj MČR vozíčkářů stolní tenis přes Ing. Baloušovou Věru EURO-CLUB HANDICAP z .s. Jilemnice.

Stravování:   Zajistí pořadatel ve Sportovní hale Jilemnice, Metyšova 102 na vlastní náklady pro účastníky  bezplatně takto:

 pátek 19.6.2020 – teplá večeře

sobota 20.6.2020 – snídaně formou bufetu, oběd – hlavní jídlo, večeře – hlavní jídlo

Soutěže:   tříčlenná družstva (čtyřčlenná)

Losování soutěží:  Pátek 18.9.2020

Podmínky nominace: Podmínkou účasti na MČR klubů je zaslání přihlášky do uvedeného termínu, po příjezdu se prezentovat a zaplatit startovné do uvedeného termínu.

Platba startovného:   Upřednostňujeme bezhotovostním převodem na účet klubu u Poštovní spořitelny ČSOB a.s. do 17.9.2020 č. účtu – 269947440/0300.
V hotovosti do pokladny klubu při prezentaciv pátek 18.9.2020. O vystavení faktury na startovné lze požádat emailem nebo telefonicky pokladní klubu Ilonu Tesařovou.

Harmonogram soutěží:

Pátek: 18. 9. 2020 od 14.15 – cca do 20.00 hod.

Sobota:  19. 9. 2020 od 8.30 –  cca 17.00 hod. (snídaně od 7.30)

Pravidla: Hraje se podle platných pravidel stolního tenisu pro vozíčkáře, systémem schváleným STK.

Míčky:   *** plastové míčky

Protesty:  Podávají se hlavnímu rozhodčímu do 15 min. po ukončení jednotlivých utkání, s poplatkem 500,- Kč

Ceny: Poháry pro vítězná družstva a jejich jednotlivé hráče, věcné ceny dle  možností pořadatele.

Závěrečná ustanovení:  Pořadatel si vyhrazuje právo vyhlásit doplňky k jednotlivým statím, nejpozději před zahájením soutěží. Všichni účastníci jsou povinni dodržet ustanovení, předpisy a bezpečnostní opatření po celou dobu trvání soutěže ve všech prostorách a dbát pokynů pořadatelů.

V případě neúčasti nominovaného hráče bez řádné omluvy, je vysílající, TJ (SK) povinna uhradit pořadateli vzniklé výdaje v plné výši.

Všichni účastníci turnaje jsou povinni dodržovat aktuální doporučení a nařízení vlády ohledně covid-19.

Hráči se zúčastňují Mistrovství České republiky klubů vozíčkářů ve stolním tenisu na vlastní  nebezpečí. Pozdní příjezd na prezentaci a nedodržení výše uvedených začátků soutěží v jednotlivých dnech turnaje nebude tolerováno a opozdilci budou z turnaje vyloučeni.

Propozice nabývají platnosti dnem odeslání jednotlivým klubům.

Důležité:   Zasláním závazné přihlášky vyjadřujete souhlas s propozicemi MČR klubů vozíčkářů ve stolním tenisu.

Napsat komentář